Inviter til Ryfylke!

Vi trenger flere arbeidsplasser, helst i nærheten av der vi bor. Hva skal til for å få til flere bedrifter til å etablere seg i Ryfylke?

Frå
Mitt Ryfylke 2016 2
Mitt Ryfylke 2016 2

Mye godt arbeid er gjort for å styrke identiteten til Ryfylkingen og vi har nå en godt innarbeidet identitet, stolthet og tilhørighet til egen region og et samhold blant innbyggere uavhengig av kommunegrenser. Vi har vår egen plass vi mener er flottest å bo, leve og jobbe. Men er vi flinke nok til å formidle dette utenfor Ryfylke? Vi nærmer oss ferdigstilling av Ryfast og forventet befolkningsvekst. Nå er det viktig at vi planlegger og styrer veksten og ikke kommer bakpå å må la veksten styre oss. Vi må tilrettelegge for at vi også i fremtiden er et levende lokalsamfunn der vi kjenner at hverdagen er god. Flere prosesser må jobbes med parallelt for at vi skal lykkes, og vi må fokusere både på jobbkvalitet og bokvalitet med alle de tilhørende områder dette omfavner.

Vi trenger flere arbeidsplasser, helst i nærheten av der vi bor. Hva skal til for å få til flere bedrifter til å etablere seg i Ryfylke? Regionen har et mangfold av bedrifter og type næringer. De har hver sine kvaliteter som kan gi samarbeidspartnere viktige synergier og erfaringsutvekslinger i gode nettverk. Samarbeid og nettverk er nøkkelen til å lykkes i et marked med sterk konkurranse. Ryfylkebedriftene forstår dette og jeg er ikke i tvil om at det engasjementet som vises i arbeidet med å utvikle regionen vil gi en positiv effekt fremover. Vi må nå jobbe med å formidle de gode kvalitetene Ryfylke har å by på, utover egen region. For å nå frem i konkurransen om etableringer tror jeg det er viktig at vi spisser posisjoneringen vår i forhold til hva vi er gode på. Det være seg allerede etablerte bedrifter eller naturgitte fordeler som for eksempel byggeråstoff eller sjølinje. Hver Ryfylkekommune kan ikke satse på alle hester, men ta et valg i forhold til hvilken type næring de mener de er og vil bli best på. Slik vil vi kunne skape gode klynger av virksomheter og skape et fruktbart vekstmiljø. Kommune må være den gode samarbeidspartner, tilrettelegger og velge langsiktige strategier der planarbeid gir arealer og nødvendige forutsigbare rammevilkår. Med dette på plass blir det enklere å invitere bedrifter til å etablere seg i Ryfylke.

Folk trenger arbeidsplasser, og bedriftene trenger folk. Lokal tilgang til kvalifisert arbeidskraft er for mange bedrifter utfordrende. Det kan være krevende å tiltrekke seg de riktige og viktige medarbeiderne når konkurrerende arbeidsplasser ligger sentralt plassert nær storbyen. Det blir riktignok enklere å ferdes mellom ytre deler av Ryfylke og Nord-Jæren når Ryfast står ferdig, men kort vei mellom jobb og hjem er viktig. Det å gjøre nødvendige grep for at flest mulig også vil bo i samme region som de jobber er viktig for trivsel og tilhørighet. Flere ting påvirker valg av bosted for en hel familie. Muligheten for jobb i nærområdet for begge foreldre, gode skoler og barnehagetilbud, fritidsaktiviteter og kulturliv. Vi har en fantastisk natur å by på, og som vi kan benytte oss av uten å først måtte sette oss i bilen. Denne frihetsfølelsen er ikke alle forunt, og vi kan stolte formidle dette til de som vurderer å flytte et lite stykke unna storbyen. Jeg har et ønske om at vi alle tar et tak for å invitere til eget nabolag, eget næringsliv, egen kommune, vårt eget Ryfylke. ■

Tilbake til toppen