Vil du annonsera i Mitt Ryfylke?

Engasjerer • Opplyser • Underheld

I 2019 kjem Mitt Ryfylke endå tettare på din kommune og dine kundar.

I år kjem Mitt Ryfylke ut 3 gonger, der to Ryfylke kommunar er tema per utgåve. Når din kommune er i temadelen vil de få 2 - 3 saker frå kvar kommune, der det før berre har vore ein reportasje.

Utgåver av magasinet i 2018 og 2019:

Mitt Ryfylke 1 2019 – tema: Strand og Finnøy. (Mars/April)
Opplag: 7500
Mitt Ryfylke 2 2019– tema: Suldal og Hjelmeland. (August/September)
Opplag : 4650
Mitt Ryfylke 3 2019 – tema: Forsand og Sauda. (Desember)
Opplag: 3800

Distribusjon

I tillegg til fulldistribusjon til alle husstandar i temakommunane og manuell distribusjon, nyttar me nettsida, sosiale medium, og spesielt Facebook aktivt for å bleste både reportasjeturar, trykkeprosessar og magasinet i digital versjon.

Besøkstal og følgerar på nett:

Me har i overkant av 3000 besøkande på MittRyfylke.no pr mnd. På Facebook-sida vår har me omlag 2000 følgerar som jevnlig får med seg siste oppdateringer frå nettsiden. www.facebook.com/mittryfylke

Annonsebestilling:

Christine Rødne Brataas

Bilde av annonseansvarleg Christine Rødne Brataas
Bestill annonsering

Annonse

Me tilbyr annonsering i magasinet, på nettsida, og på Facebook-sida til Mitt Ryfylke.

Bannerannonse:

Me tilbyr bannerannonse på mittryfylke.no, og kan tilpasse annonser til nettbanner. Denne kan rullere i periodar i løpet av annonseperioden. Her kan me lenke til heimeside, kampanjeside, plattform for sosiale medium og meir. Dette er ein unik måte å vise igjen på, og har eit anna nedslagsfelt enn magasinet slik at ein kan nå ut til ennå fleire potensielle kundar.

Annonse:

Me tilbyr enkeltinnrykk i kvar utgåve av magasinet. Her kan ein velje mellom minimodul, kvartside, halvside og heilside. Ved enkeltinnrykk på ei heilside eller halvside får de med annonse på www.mittryfylke.no i ein periode på tre mnd, opp mot neste utgåve.

Årsavtale:

Me tilbyr to variantar av årsavtalar. Ved inngåing av årsavtale får de med ei annonse på nettsida www.mittryfylke.no i perioden fram til neste nummer (ca. tre mnd), og eit innlegg (innhaldsmarknadsføring) på Mitt Ryfylke si Facebook-sida ila året.

NB! Me fakturerer per annonseinnrykk etter utgjeving.

  • Alternativ 1 – temabasert årsavtale:
    To nummer for dei to kommunane dei er mest interesserte i.
  • Alternativ 2 – tre nummer:
    Alle tre utgåvene i 2018.

Annonsemodular

Magasinmodular

Visningsbilde av oppslag marg annonse
Oppslag marg
b: 396mm
h: 271mm

Oppslag utfallande
b: 426mm
h: 303mm

kr 27 00,-
Visningsbilde av heilside med marg annonse
Heilside m/ marg
b: 187mm
h: 271mm

Heilside utfallande
b: 216mm
h: 303mm

kr 13 900,-
Visningsbilde av halvside ståande annonse
Halvside ståande
b: 89mm
h: 271mm

kr 9 900,-
Visningsbilde av halvside liggjande annonse
Halvside liggjande
b: 187mm
h: 132mm

kr 9 900,-
Visningsbilde av kvartside annonse
Kvartside
b: 89mm
h: 132mm

kr 6 400,-
Visningsbilde av minimodul annonse
Minimodul
b: 89mm
h: 63mm
1 minimodul
kr 2 900,-
*Årsavtale er 25% av ordinær pris.
*Ved bestilling av annonseproduksjon føreset prisane tilsending av tekst, foto og logo i høgoppløyseleg format til annonse@omegadesign.no

Nettsidemodular

Visningsbilde av liten banner nettannonse
Liten banner
b: 995px
h: 125px

kr - per mnd:
1 500,-
Visningsbilde av medium banner nettannonse
Medium banner
b: 995px
h: 200px

kr - per mnd:
2 000,-
Visningsbilde av stor banner nettannonse
Stor banner
b: 995px
h: 250px

kr - per mnd:
2 500,-

Last ned

Last ned annonseskriv i PDF-format