Vil du annonsera i Mitt Ryfylke?

Me tilbyr annonsering i magasinet, på nettsida, og på Facebook-sida til Mitt Ryfylke. Du kan velge mellom enkeltinnrykk eller årsavtale.

Utgåver av magasinet i 2019:

Mitt Ryfylke 1 2019 – tema: Strand og Finnøy. (Mars/April)
Opplag: 7500
Mitt Ryfylke 2 2019– tema: Suldal og Hjelmeland. (August/September)
Opplag : 4200
Mitt Ryfylke 3 2019 – tema: Forsand og Sauda. (Desember)
Opplag: 3800

Distribusjon

I tillegg til fulldistribusjon til alle husstandar i temakommunane og manuell distribusjon, nyttar me nettsida, sosiale medium og Facebook.

Sosiale medium:

Næringsmagasinet Mitt Ryfylke har eigen facebookside. Her har me omlag 2000 følgarar, www.facebook.com/mittryfylke

Annonsebestilling:

Christine Rødne Brataas

Bilde av annonseansvarleg Christine Rødne Brataas
Bestill annonsering

Annonser

Me tilbyr annonsering i magasinet, på nettsida, og på Facebook-sida til Mitt Ryfylke.

Bannerannonse:

Me tilbyr bannerannonse på mittryfylke.no, og kan tilpasse annonser til nettbanner. Me kan lenke til heimeside, kampanjeside, billettsal og meir.

Er ein unik måte å vise igjen på med eit anna nedslagsfelt enn magasinet.

Annonse:

Me tilbyr enkeltinnrykk i kvar utgåve av magasinet. Her kan ein velje mellom minimodul, kvartside, halvside og heilside. Ved enkeltinnrykk på ei heilside eller halvside får de med annonse på www.mittryfylke.no i ein periode på tre mnd, opp mot neste utgåve.

Årsavtale:

Ved inngåing av års-avtale får de med ei annonse på nettsida mittryfylke.no i perioden fram til neste nummer og eit innlegg på Mitt Ryfylke si Facebooksida ila året.

NB! Me fakturerer per annonseinnrykk etter utgjeving.

  • Alternativ 1 – To nummer for dei to kommunane dei er mest interesserte i
  • Alternativ 2 – Tre nummer

Annonsemodular

Magasinmodular

Visningsbilde av oppslag marg annonse
Oppslag marg
b: 396mm
h: 271mm

Oppslag utfallande
b: 426mm
h: 303mm

kr 25 000,-
Visningsbilde av heilside med marg annonse
Heilside m/ marg
b: 187mm
h: 271mm

Heilside utfallande
b: 216mm
h: 303mm

kr 13 900,-
Visningsbilde av halvside ståande annonse
Halvside ståande
b: 89mm
h: 271mm

kr 9 900,-
Visningsbilde av halvside liggjande annonse
Halvside liggjande
b: 187mm
h: 132mm

kr 9 900,-
Visningsbilde av kvartside annonse
Kvartside
b: 89mm
h: 132mm

kr 6 400,-
Visningsbilde av minimodul annonse
Minimodul
b: 89mm
h: 63mm
1 minimodul
kr 2 900,-
*Årsavtale er 25% av ordinær pris.
*Ved bestilling av annonseproduksjon føreset prisane tilsending av tekst, foto og logo i høgoppløyseleg format til annonse@omegadesign.no

Nettsidemodular

Visningsbilde av liten banner nettannonse
Liten banner
b: 995px
h: 125px

kr - per mnd:
1 500,-
Visningsbilde av medium banner nettannonse
Medium banner
b: 995px
h: 200px

kr - per mnd:
2 000,-
Visningsbilde av stor banner nettannonse
Stor banner
b: 995px
h: 250px

kr - per mnd:
2 500,-

Last ned

Last ned annonseskriv i PDF-format