Har vi vilje og evne til omstilling?

Har vi de gode hodene i Ryfylke? De som kommer med de gode ideene, de som har evne til å utvikle og realisere dem?

Frå
Mitt Ryfylke 2016 3
Mitt Ryfylke 2016 3

Har vi de gode hodene i Ryfylke? De som kommer med de gode ideene, de som har evne til å utvikle og realisere dem? 

I en tid med store utfordringer i mange bransjer kan det være krevende å se hvordan utfordringene kan løses. Det er veldig kjekt å se at det i disse tider er en god vekst i antall etableringer og jeg er overbevist om at mange av disse også vil klare seg videre. Det jeg også håper å se, er at etablerte virksomheter klarer den vanskelige omstillingen og overlever ved at de utvikler nye, og omgjør eksisterende produkter og teknologi, for å møte et endret marked. Vi trenger de gode hodene som kan utvikle de gode ideene. Mer enn noen gang vil vi nå trenge kompetanse og risikovillige bedrifter som våger investere og satse på det de har tro på. De som våger og har ideene som kan utvikle produkter og teknologi tilpasset fremtidens behov. Hva er så fremtidens behov? Vi vil jo fremdeles kunne leve godt av oljen i mange år fremover, men vi trenger flere og bredere bein å stå på. Hva skal vi da satse på? 

Regjeringen peker nå på havbruk og den blå sektoren. I Ryfylke har vi allerede mange spennende bedrifter innenfor havbruk. Ser vi alle mulighetene dette gir? Den siste nysatsingen på videregående skole på Tau innenfor havbruk gir oss en spennende arena der vi kan jobbe sammen fra utdanning til praktisk arbeidsliv. Det gir oss verdifull mulighet til samhandling mellom skole og bedrifter til å gi elevene nøyaktig den kompetanse bransjen etterspør. 

Bedrifter som tradisjonelt har levert sine produkter til oljesektoren, har nå god anledning til å se på hvordan de kan tilpasse sin teknologi til nye markeder og behov. En utfordrende tid kan føre til positive kreative prosesser, og maritim sektor vil bli en av de viktige bransjene å rette seg mot fremover. 

Gjennom min deltakelse på forskjellige arenaer i Ryfylke, på konferanser, kurs og samlinger har jeg sett hvor viktig det er å bygge nettverk. En knytter nye kontakter på tvers av bransjer, og oppdager bedrifter vi ikke visste var lokalisert i samme region. Dette åpner opp for å tenke litt ut av boksen og kanskje ende opp med nye forretningsidéer og forretningspartnere. Det er lettere å starte de uformelle samtalene over kaffekoppen i minglepausene enn å skulle booke seg inn i et formelt salgsmøte. Ved å bli mer oppmerksomme på hverandre, bli kjent med hverandre, skaper vi mer, og får bedre samarbeid på tvers av bransjer og kommunegrenser. 

Ja, vi har mange gode hoder i Ryfylke! Vi må jobbe sammen for å løfte disse frem. Sammen kan vi bli sterke nok til å skape den utviklingen vi ønsker for regionen. Håper å se deg og din bedrift på neste konferanse! ■

Tilbake til toppen